Bacalaureat 2020. Care este programa la Fizică (DOCUMENT)

Bacalaureat 2020. Care este programa la Fizică (DOCUMENT)

Examenul de Bacalaureat va începe în data de 9 iunie 2020. Proba la alegere a profilului și specializării va avealoc pe data de 25 iunie 2020.

Programa examenului național de Bacalaureat 2020 a fost anunțată în luna aprilie, prin ordinul de ministru nr. 4115 din 10 aprilie 2020.

BAC 2020| Care este programa la Fizică

I. STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de Bacalaureat 2020, Fizica are statutul de disciplină
opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.

Elevii vor opta în timpul probei de examen pentru două dintre cele patru modulele (A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ).

II. COMPETENŢE DE EVALUAT

1. Explicarea unor fenomene naturale cu ajutorul conceptelor specifice fizicii

2. Utilizarea noțiunilor studiate în rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic și aplicativ

3. Interpretarea fenomenelor din viața cotidiană prin folosirea într-un mod integrat a cunoștințelor și a metodelor specifice diferitelor domenii ale fizicii

4. Identificarea unor relații între informații rezultate din explorarea și experimentarea dirijată a unor fenomene fizice, pentru interpretarea acestora.

III. CONŢINUTURI

A. MECANICA

1. PRINCIPII ŞI LEGI ÎN MECANICA CLASICĂ
1.1. Mișcare și repaus
1.2. Principiul I
1.3. Principiul al II-lea
1.4. Principiul al III-lea
1.5. Legea lui Hooke. Tensiunea în fir
1.6. Legile frecării la alunecare

2. TEOREME DE VARIAŢIE ŞI LEGI DE CONSERVARE ÎN MECANICĂ
2.1. Lucrul mecanic. Puterea mecanică
2.2. Teorema variației energiei cinetice a punctului material
2.3. Energia potențială gravitațională
2.4. Legea conservării energiei mecanice
2.5. Teorema variației impulsului
2.6. Legea conservării impulsului

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

1. Noţiuni termodinamice de bază

2. Principiul i al termodinamicii

3. Aplicarea principiului i al termodinamicii la transformările gazului ideal

4. Motoare termice
5. Principiul al ii-lea al termodinamicii

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

1. Curentul electric
2. Legea lui Ohm
3. Legile lui Kirchhoff
4. Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice
5. Energia şi puterea electrică

D. OPTICA

1. Optica geometrică
1.1. Reflexia și refracția luminii
1.2. Lentile subțiri. Sisteme de lentile

2. Optica ondulatorie
2.1. Interferența
2.2. Dispozitivul Young

3. Elemente de fizică cuantică
3.1. Efect fotoelectric extern

NOTA: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor
şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2020 se elaborează în baza
prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

Consultaţi aici integralPROGRAMA LA FIZICĂ, Bacalaureat 2020

Urmăriți B1TV.ro și pe