Consiliul Concurenței a decis ca prețul cel mai mic să fie principalul criteriu de atribuire a traseelor de transport

Consiliul Concurenței a decis ca prețul cel mai mic să fie principalul criteriu de atribuire a traseelor de transport
Sursa foro: Pixabay

Nivelul tarifelor aplicate de către transportatori pentru efectuarea serviciului de transport local, județean sau interjudețean de persoane prin curse regulate trebuie să constituie criteriul principal de atribuire concurențială atunci când operatorilor li se acordă exclusivitate pe curse și/sau trasee, a decis Consiliul Concurenței.

Consiliul Concurenței a decis ca prețul cel mai mic să fie principalul criteriu de atribuire a traseelor de transport

Instituția precizează că nivelul tarifului/prețului nu a fost prevăzut printre criteriile de atribuire, atât în cazul transportului județean, cât și în cazul celui interjudețean, deși au fost acordate drepturi exclusive.

Astfel, criteriile de evaluare a operatorilor de transport în scopul obţinerii licenţelor de traseu pentru transportul județean/interjudețean de persoane prin curse regulate favorizează operatorii existenți în piață.

În acest fel, operatorii de transport care ar fi putut să ofere serviciile respective la un nivel de calitate superior (vehicule mai noi, confort sporit, aer condiționat) și la un preț posibil mai mic au fost împiedicați să intre pe piață.

De asemenea, Consiliul Concurenței a decis că valabilitatea Programului de transport interjudețean, precum și a licențelor de traseu nu trebuie prelungită de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) mai mult de sfârșitul lunii iunie 2023 (termen prevăzut în Ordinul ministrului transporturilor pentru prelungirea valabilității Programului de transport) deoarece încalcă legislația în domeniul concurenței, blocând accesul pe piață a unor noi operatori de transport.

Prin prelungirea nejustificată a valabilității licențelor de traseu se consolidează poziția dominată a operatorilor existenți în piață, poziție dată de exclusivitatea deținută de aceștia pe cursele/traseele operate. Practic, prin prelungirea licențelor de traseu, operatorii nu au fost motivați să investească în dotarea cu vehicule noi.

Neregulile constatate de Consiliul Concurenței

În prezent, pe trasee pot exista vehicule care la data realizării atribuirii, în speță anul 2013, aveau deja o vechime de peste 15 ani (vechime ce depășește durata normală de funcționare de maxim 9 ani). În acest fel, este afectată nu numai activitatea firmelor ce ar dori să intre pe aceste piețe, ci și consumatorii cărora li s-au oferit condiții calitative reduse la un preț cel mai probabil mai mare decât cel care ar fi rezultat în urma unei proceduri concurențiale.

În aceste condiții, autoritatea de concurență consideră că trebuie stabilite criterii de calificare și selecție clare, obiective și nediscriminatorii.

Astfel, pe lângă necesitatea unor mijloace de 2 transport care respectă normele de poluare, trebuie avute în vedere și alte criterii de atribuire, precum: nivelul de siguranță în trafic, gradul de confort al autovehiculului, accesibilitate pentru persoane cu dizabilități și, mai ales, nivelul tarifului de călătorie. Ca urmare, autoritatea de concurență solicită MTI să finalizeze, în maxim 15 luni, noua procedură de atribuire a serviciilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate la nivel interjudețean

Urmăriți B1TV.ro și pe