Ministerul Justiției se reorganizează. Activitatea, consolidată pe mai multe niveluri: elaborare legislativă, comunicare, control și integritate

Ministerul Justiției se reorganizează. Activitatea, consolidată pe mai multe niveluri: elaborare legislativă, comunicare, control și integritate
Foto: gov.ro

Ministerul Justiției a anunțat că a finalizat procesul dereorganizarea instituție. Procesul se axează pe trei planuri: elaborare legislativă, întărirea funcției de control și integritate și o mai bună comunicare.

Ministerul Justiției a finalizat procesul de reorganizare a instituției

„Ministerul Justiţiei anunţă finalizarea procesului de reorganizare a instituţiei conform Hotărârii nr. 466/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei. Procesul, care se regăseşte în noua organigramă a instituţiei, a fost axat pe consolidarea activităţii ministerului pe trei planuri: elaborare legislativă, întărirea funcţiei de control şi integritate, precum şi o mai bună comunicare”, se arată într-un comunicat al Ministerului de Justiție.

Printre măsurile adoptate, instituția va putea constitui comisii de elaborare a proiectelor și ale actelor normative ce vizează domeniul juridic. De altfel, ministrul Justiției va putea sesiza Inspecția Judiciară cu privire la abaterile disciplinare săvârșite de procurori și a fost înființat Compartimentul pentru Comunicare în cadrul Ministerului.

Principalele reglementări cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

*Posibilitatea constituirii unor comisii de elaborare a proiectelor de coduri şi de alte acte normative ce interesează domeniul justiţiei, de documentare şi/sau elaborare a studiilor de fundamentare a acestora şi a strategiilor în domeniul justiţiei. În cadrul acestor comisii, vor putea fi folosiţi, în condiţiile legii, şi colaboratori externi – cadre didactice din învăţământul superior juridic, cercetători ştiinţifici, judecători, procurori, membri ai profesiilor juridice reglementate sau alţi specialişti.

* Ministrul poate sesiza Inspecţia Judiciară pentru a se stabili dacă există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare de către procurori.

* Două direcţii din cadrul Ministerului Justiţiei – Direcţia Financiar Contabilă şi Direcţia Investiţii – nu vor mai funcţiona ca structuri distincte, înfiinţându-se Direcţia Economică, prin preluarea atribuţiilor, a activităţii, a posturilor şi a personalului din cadrul celor două direcţii mai sus-menţionate. Direcţia Economică va conduce la realizarea unei structuri flexibile şi adaptată cerinţelor actuale cu o viziune clară în domeniul economic.

* Biroul de statistică judiciară va trece ca şi compartiment în cadrul Direcţiei resurse umane, în scopul atingerii, în mod eficient, a obiectivului îndeplinirii atribuţiilor ambelor compartimente în condiţii optime şi într-o unică viziune.

* A fost înfiinţat Compartimentul pentru Comunicare în cadrul Ministerului Justiţiei, având ca atribuţii principale: crearea şi evaluarea imaginii publice a politicii din domeniul justiţiei şi elaborarea recomandărilor în consecinţă; elaborarea strategiilor de comunicare; organizarea activităţilor publice ale Ministrului Justiţiei şi ale altor reprezentanţi ai ministerului; organizarea conferinţelor de presă ale ministerului.

*A fost reorganizat Corpul de control al ministrului la nivel de direcţie. Acest compartiment este o structură de autoritate, care beneficiază de independenţă operaţională, subordonată direct Ministrului Justiţiei.

*Secretarul general va coordona şi Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ şi Programul „Cartierul pentru Justiţie – complex urbanistic destinat sediilor unor instituţii aparţinând sistemului judiciar.