Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu
Foto: Facebook/ Mihai Chirica

UPDATE // Primarul Iaşiului Mihai Chirica susţine că este surprins că a fost trimis în judecată în dosarul în care este acuzat de abuz de serviciu. Mai mult, edilul preciează că a aflat că este inculpat din presă:

”Am aflat din mass-media de faptul că mai mulţi demnitari şi angajaţi ai Primăriei Municipiului Iaşi, printre care şi eu, au fost trimişi în judecată în dosarul contractării serviciilor de leasing pentru patru autoturisme. Opinia publică trebuie să ştie că în acest caz, deschis în urma unei plângeri, inclusiv Direcţia Naţională Anticorupţie a făcut verificări minuţioase, încă din 2013, timp de circa şase ani, constatând că nu există fapte de competenţa sa. În plus, mai multe expertize, inclusiv ale Curţii de Conturi, precum şi instanţele de judecată au demonstrat că nu există niciun prejudiciu pentru bugetul local, motiv pentru care mă simt surprins de această decizie”, a afirmat primarul Mihai Chirica, într-un comunicat de presă.

Primarul Mihai Chirica a fost trimis în judecată pentru fapte de abuz în serviciu cu privire la achiziţia de către municipalitate, prin leasing operaţional, a unor autoturisme Skoda, conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.

Procurorii susțin că fapta ar fi fost comisă în 2013, când Mihai Chirica era viceprimar al Iaşiului şi înlocuitor al primarului de atunci, Gheorghe Nichita. Prejudiciul estimat este de circa 503.000 lei. Dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi în 2019, ca urmare a disjungerii şi declinării dispuse de DNA Iaşi.

În același dosar, este inculpat și fostul primar al Iașiului Gheorghe Nichita și alți funcționari publici din cadrul municipalității.

Procurorii precizează în rechizitoriu că:

InculpatulChirica Mihai,în calitate deviceprimaral municipiului Iaşi, înlocuitor de drept al primarului(autoritate executivă a administrației publice locale şi ordonator principal de credite), în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege cu privire la gestionarea fondurilor publice şi a patrimoniului public, cu referire la repartizarea, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor bugetare, în perioada februarie – mai 2013, în baza unei rezoluţii infracţionale unice,prin încălcarea dispoziţiilor legale,a aprobatmai multe documenteprin care se solicita„achiziţionarea a 4 (patru) autoturisme cu un grad de operativitate ridicat şi dotate corespunzător”, aprobând ulterior şiCaietul de sarciniprivind furnizarea a 4 (patru)autoturisme prin leasing operaţional, document în conţinutul căruia au fost inserate specificaţii tehnice proprii unui anume producător şi unei anume mărci, respectiv alemărcii Skoda.

InculpatulNichita Gheorghe,în calitate deprimaral municipiului Iaşi,(autoritate executivă a administrației publice locale şi ordonator principal de credite),în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege cu privire la gestionarea fondurilor publice şi a patrimoniului public, cu referire la repartizarea, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor bugetare, în perioada februarie – mai 2013, în baza unei rezoluţii infracţionale unice,prin încălcarea dispoziţiilor legale,a aprobatmai multe documente în vederea achiziţionării celor 4 (patru) autoturisme şi a semnatîn numele unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Iaşi (în calitate de utilizator), contractele de leasing operaţional în baza cărora au fost plătite ratele de leasing până la zi.

InculpatulTomorug Dumitru Petru,în calitate dedirector executiv al Direcţiei Tehnice şi Investiţiidin cadrul unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Iaşi,în exercitarea atribuţiilor de serviciu conferite prin lege şi prin fişa postului, referitoare la coordonarea şi controlul activităţii de achiziţii publice, în perioada februarie –mai 2013,înbaza unei rezoluţii infracţionale unice, prin încălcarea dispoziţiilor legale, a întocmit şi semnat mai multe documente în vederea achiziţionării celor 4 (patru autoturisme) şiasemnat, în numele unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Iaşi (în calitate de utilizator), contractele de leasing operaţional în baza cărora au fost plătite ratele de leasing până la zi,precum şiCaietul de sarciniprivind furnizarea a 4 (patru)autoturisme prin leasing operaţional, document în conţinutul căruia au fost inserate specificaţii tehnice proprii unui anume producătorşi unei anume mărci, respectiv alemărcii Skoda.

InculpataFlorescu Doina,în calitate deşef al Serviciului Juridicdin cadrul unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Iaşi, în exercitarea atribuţiilor de serviciu conferite prin lege şi prin fişa postului, referitoare la avizarea pentru legalitate a documentelor cu caracter intern elaborate de direcţiile şi serviciile din cadrul unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Iaşi şi a actelor juridice încheiate de unitatea administrativ-teritorială Municipiul Iaşi, în perioada februarie –mai 2013, în baza unei rezoluţii infracţionale unice,prin încălcarea dispoziţiilor legale, a avizat pentru legalitate mai multe documente în vederea achiziţionării celor 4 (patru autoturisme) şia semnatcontractele de leasing operaţional în baza cărora au fost plătite ratele de leasing până la zi.

InculpatulChişcă Costică-Eugen, în calitate deşef al Serviciului Administrativdin cadrul unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Iaşi, în exercitarea atribuţiilor de serviciu conferite prin lege şi prin fişa postului, referitoare la gestionarea fondurilor publice, elaborarea şi gestionarea bugetului, la angajarea de cheltuieli şi la organizarea activităţii privind achiziţiile publice, în perioada februarie –mai 2013, în baza unei rezoluţii infracţionale unice,prin încălcarea dispoziţiilor legale, a întocmit şi semnat mai multe documente în vederea achiziţionării celor 4 (patru) autoturisme, inclusivCaietul de sarciniprivind furnizarea a 4 (patru)autoturisme prin leasing operaţional, document în conţinutul căruia au fost inserate specificaţii tehnice proprii unui anume producător şi unei anume mărci, în scopul de a favorizaun dealer zonal al mărcii Skoda.

Acțiunile ilicite, conjugate, aleinculpaților, audeterminat achiziţia nelegală de către autoritatea administrativ-teritorială Municipiul Iași a serviciilor de leasing operaţional privind furnizarea a 4 autoturisme marca Skoda (în care se includ și serviciile aferente atribuirii de numere de înmatriculare preferențiale), cauzând atât o pagubă în cuantum de503.482,17 leibugetului local al Municipiului Iaşi (în perioada 20.05.2013 – 30.05.2017), cât şi o vătămare a intereselor legitime ale unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Iaşi de a realiza o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public.

Primăria MunicipiuluiIaşi acomunicat cănu a fost constatat niciun prejudiciu pe care autoritatea locală să îl invoce, drept urmarenuse constituie parte civilă în procesul penal.

În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii.