INS: Câştigul salarial mediu nominal net a scăzut cu 1,9% în luna mai

INS: Câştigul salarial mediu nominal net a scăzut cu 1,9% în luna mai

Câştigul salarial mediu nominal net a ajuns în mai la 3.492 lei, în scădere cu 1,9% față de luna precedentă, iar câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5.695 lei, mai mic cu 1,9% față de aprilie, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

INS, despre câştigul salarial mediu nominal

Institutul Naţional de Statistică arată că, în luna mai, câştigul salarial mediu net a mai mai mic decât în aprilie în majoritatea sectoarelor, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. Alte cauze țin de nerealizările de producţie ori încasările mai mici, dar și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, în unele activităţi economice.

În sectorul bugetar, s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (+5,3% ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administraţie publică (+0,1%). Pe de altă parte, în sănătate şi asistenţă socială, acesta a scăzut cu 0,8%.

Scăderi semnificative ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în:

  • intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii) – cu 21%
  • activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), telecomunicaţii, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii – între 14% şi 16%
  • extracţia minereurilor metalifere, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, industria metalurgică, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor din tutun – între 5,5% şi 8,5%
  • activităţi extractive, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), transporturi pe apă, fabricarea băuturilor – între 3,5% şi 5%

Creşteri ale câştigului salarial mediu net au fost înregistrate în:

  • extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (+14,5%),
  • activităţi de servicii anexe extracţiei, transporturi aeriene, hoteluri şi restaurante (între 3,5% şi 6,5%)
  • fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), transporturi terestre şi transporturi prin conducte, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare) – între 1% şi 2,5%.