Sistemul de plată defalcată a TVA, amânat de Guvern. Ce noutăți aduce Ministerul de Finanțe

Sistemul de plată defalcată a TVA, amânat de Guvern. Ce noutăți aduce Ministerul de Finanțe

Ministerul de Finanțe a anunțat, vineri seara, că proiectul inițial pentru introducerea sistemului de plată defalcată a TVA va fi amânată, asta pentru că proiectul a fost modificat ca urmare a consultărilor cu mediul de afaceri si sindicate.

În continuare vă prezentăm noile prevederi prezentate de Ministerul de Finanțe:

1. Amânarea aplicării opţionale a mecanismului plăţii defalcate a TVA de la 1 septembrie 2017 la 1 octombrie 2017;

2. Prelungirea perioadei de aplicare opţională a mecanismului de la o lună la trei luni, respectiv 1 octombrie – 31 decembrie 2017;

3. Amânarea aplicării obligatorii a mecanismului plăţii defalcate a TVA de la 1 octombrie 2017 la 1 ianuarie 2018;

4. instituirea de facilităţi pentru persoanele care optează pentru aplicarea plăţii defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, respectiv:

– anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiţii;

– acordarea unei bonificaţii de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;

5. Extinderea termenului în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligaţia virării în contul de TVA a TVA aferente diferenţei între încasările şi plăţile în numerar, precum şi a TVA aferente plăţilor cu carduri de debit/credit sau substitute de numerar, de la 3 zile lucrătoare la 7 zile lucrătoare;

6. Instituirea obligaţiei persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA de a îşi vira în contul de TVA în maximum 7 zile lucrătoare de la încasare TVA aferentă facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data la care aplică opţional mecanismul;

7. Înfiinţarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA organizat de ANAF şi în care sunt înscrise persoanele care optează pentru aplicarea plăţii defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017;

8. Instituirea unui termen de maximum 3 zile lucrătoare în care ANAF aprobă transferul sumelor din contul de TVA în contul curent al titularului;

9. Modificarea prevederilor referitoare la contravenţii şi sancţiuni, după cum urmează:

– stabilirea unei perioade de graţie de 7 zile lucrătoare în cadrul căreia să se corecteze erorile;

– în cazul în care erorile nu au fost corectate în termenul de 7 zile lucrătoare, se aplică o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile;

– după termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amendă de 50% din suma reprezentând TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de TVA, se aplică o amendă de 10% din suma reprezentând TVA.

Urmăriți B1TV.ro și pe