ANCOM: Tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea, în consultare publică

ANCOM: Tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea, în consultare publică

ANCOM anunță că tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de reţea ar putea varia între 1,84 lei/stâlp/circuit (cablu)/lună, pentru stâlpii de susţinere a liniilor electrice aeriene de joasă tensiune, şi 22,62 lei/km/circuit (cablu)/lună, pentru stâlpii de susţinere a liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune, potrivit unui proiect de decizie lansat în consultare publică.

Pentru stâlpii de susţinere a liniilor electrice aeriene de medie tensiune tariful orientativ este de 3,46 lei/stâlp/circuit (cablu)/lună.

Tariful orientativ propus pentru accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la infrastructura fizică constând în stâlpii deţinuţi în proprietate, administrare ori concesiune de operatorii serviciului public de transport local este de 7,44 lei/stâlp/circuit (cablu)/lună.

Tarifele nu conţin TVA.

„Pentru a stimula dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, lansăm astăzi (luni, n.r.) în consultare publică proiectul de decizie privind tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de reţea. Tarifele orientative ce au fost determinate de Autoritate pe baza principiilor prevăzute în Legea infrastructurii, în urma răspunsurilor primite din partea operatorilor de reţea şi conform reglementărilor relevante din legislaţia specială din domeniul energiei, reprezintă un reper de care trebuie să se ţină cont în cel mai înalt grad în procesul de negociere a contractelor, orice îndepărtare de la acestea necesitând o justificare adecvată”, a declarat vicepreşedintele ANCOM, Eduard Lovin, într-un comunicat.

ANCOM a identificat principalii operatori de reţea care deţin în proprietate, administrare sau concesiune stâlpi care sunt/ar putea fi utilizaţi de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice pentru instalarea de reţele publice de comunicaţii electronice şi a calculat tarife de acces pentru categoriile de operatori de reţea distribuitori de energie electrică, respectiv operatori ai serviciului public de transport local (troleu şi/sau tramvai).

Pentru aceste categorii de operatori de reţea au fost aplicate chestionare specifice, în două etape, în ultimul trimestru al anului 2020.

Potrivit ANCOM, tarifele orientative propuse pentru accesul la stâlpii operatorilor de reţea au fost calculate luând în considerare principii şi metodologii de orientare pe costuri, conforme cu practica europeană în materia calculaţiei costurilor – principiul cauzalităţii costurilor, principiul obiectivităţii şi principiul proporţionalităţii. Au fost avute în vedere costurile asociate furnizării serviciului de acces la infrastructură, respectiv costurile cu investiţiile în infrastructură realizate de operatorul de reţea, costurile operaţionale aferente infrastructurii fizice la care este acordat accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, cât şi evaluarea impactului accesului solicitat asupra planului de afaceri al operatorului de reţea şi îmbunătăţirile aduse infrastructurii fizice de către furnizorul de reţele de comunicaţii electronice, în măsura în care acestea aduc beneficii şi operatorului de reţea, pentru fiecare dintre categoriile de operatori de reţea identificate.

„Accesul la stâlpii operatorilor de reţea este cel mai frecvent întâlnit tip de acces la infrastructură fizică, iar tarifele de acces la stâlpii unui operator de reţea fac deja obiectul unor litigii deschise la ANCOM de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, nemulţumiţi de majorarea tarifelor pentru accesul la stâlpii unor operatori de reţea, a căror activitate principală este de distribuire a energiei electrice”, precizează ANCOM.

Conform atribuţiilor conferite de Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, ANCOM stabileşte tarifele orientative pentru accesul la infrastructura operatorilor de reţea pentru anumite tipuri de infrastructură fizică pentru a evita apariţia unor litigii între operatorii de reţea şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care solicită/beneficiază de acces la infrastructura fizică a acestora.

Operatorul de reţea defineşte orice operator economic autorizat să furnizeze reţele de comunicaţii electronice, sau care deţine în proprietate, administrare sau concesiune o infrastructură fizică destinată instalării de reţele de comunicaţii electronice ori producerii, transportului sau distribuţiei energiei electrice, inclusiv iluminatul public, gazelor naturale, energiei termice şi apei, inclusiv evacuarea sau tratarea apelor uzate şi sistemele de canalizare şi de drenare, potrivit Agerpres.ro.

De asemenea, este operator de reţea şi operatorul economic care deţine în proprietate, administrare sau concesiune o infrastructură fizică prin utilizarea căreia se furnizează servicii de transport, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, infrastructura fizică de transport a căilor ferate, drumurile, porturile şi aeroporturile.

Proiectul de decizie privind tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de reţea poate fi consultat pe site-ul ANCOM iar persoanele interesate pot formula şi transmite observaţii şi propuneri până la data de 27.10.2021, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii.

Tags: