Interviu cu deputatul liberal Robert Sighiartău: “PSD-ul lui Dragnea este principalul pericol la adresa parcursului occidental al României!” / Care este mesajul PNL pentru “asociații din România la proiectul formațiunii europene a domnului Macron”

Interviu cu deputatul liberal Robert Sighiartău: “PSD-ul lui Dragnea este principalul pericol la adresa parcursului occidental al României!” / Care este mesajul PNL pentru “asociații din România la proiectul formațiunii europene a domnului Macron”

Una dintre cele mai tinere figuri politice din România, secretar general al PNL la doar 29 ani, vorbește deschis despre poziționarea României în spectrul politicii europene. Robert Sighiartău este de părere că parcursul occidental al țării, deși promițător, este în pericol din cauza actualului partid de guvernământ.

B1.ro: Sunteți una dintre cele mai tinere figuri politice din România și, în acelasi timp, dețineți o funcție extrem de importantă, cea de secretar general al PNL. Povestiți-ne despre decizia dumneavoastră de a alege o carierăpolitică și de ce în interiorul PNL.

Robert Sighiartău: Am intratîn politică în 2012,din dorinta de a lăsa cevaîn urma vieții mele.În anul 2010 am trecut prin câteva greutăți care mi-au schimbat prioritățile vieții; amînțeles căceea ce rămâne în urma noastrăca oameni, este ceea ce facem pentru semenii noștri. Prin politicăpoți influența cel mai mult viața cetății, a oamenilor.

Am alesPNLfiindcăpărea formaţiunea care avea un discurs activ de dreaptaşi de promovare a valorilor susţinute de Partidul Popular European. Decând am intrat in politicăși până acumsuntîn opoziţie cu PSD. Am exersatşi politica locală, caşi consilier judeţean, ca lider politic local.

B1.ro: V-am văzut extrem de implicat în activitatea pe plan extern a partidului dumneavoastră. Care este strategia PNL pentru a deveni o voce importantă în interiorul PPE și a Parlamentului European?

Robert Sighiartău: PNL este cel mai important partid din Româniaîn PPE, cea mai importantă și puternicăfamilie politicăeuropeană. PNL este azi cel mai influent partid din România la nivelul politicii europene, dacăluămîn considerare izolarea europeană în care PSD s-a pus singur. Văamintesc cădomnulTăriceanuși partidul lui suntîn relații mai curând proaste cu ALDE european, iar USRși formațiunea domnuluiCioloșnu au realizatîncăafilieri clare la vreo familie politicăeuropeană. Domnul Ciolos, de altfel, nici nuși-a oficializatîncăpartidul. Trăgând linie, PNL este singurul mare partid democratic din România cu legături europene puternice si solide, prin PPE.

Ca săfii o voce importantăla nivelul structurilor europene trebuie,înainte de toate, sădemonstrezi cărespecți valorile fundamentale ale Uniunii Europene, ale democrației tradiționale care funcționează în toatălumea occidentală. Că îți respecți proprii cetățeni. Căieiîn serios propriile proiecteși programe. Asta a făcut, faceși va face PNL. Nu poți mima căești european la Bruxelles, iar acasăsăduci o politicăcu accente ale spațiului aflat la est de frontierele Uniunii Europene, sau ale unor regimuri ale socialismulului primitiv, populist-autoritare din America Latină. Așa face PSDși din cauza asta este izolat de partenerii occidentali. PSD-ul lui LiviuDragneași guvernarea lui sunt nefrecventabiliîn tot spațiul occidental.

La Congresul PPE de la Helsinki am reușit săreaducemîn atenția marilor cancelarii europene situația din Republica Moldova printr-o rezoluție propusăde noiși votatăde PPE. Președintele PNL, Ludovic Orban, a avutîntrevederi pe teme de interes pentru Româniași Uniunea Europeanăcu trei prim-miniștri din UE, cinci comisari europeni, cu președinteleși secretarul general ai PPE, cu alți lideri europeni importanți. Cu comisarul european pentru agriculturăs-a discutat susținerea inițiativei PNL, votată în Parlamentul European, de acordare de despăgubiriîn valoare de 50 de milioane de euro pentru cetățenii români păgubiți de pesta porcină.

În discuțiile cu comisarul pentru buget președintele PNL a insistat ca subvenția pentru agricultorii români sănu fie afectatănegativ de Brexit, iar subvențiile pentru fermele miciși mijlocii chiar săcrească. Vocea PNL este auzită, respectată și va fiîntărită în viitoarea configurație a Parlamentuluiși Comisiei Europene.

B1.ro: Ați fost prezent la Congresul Partidului Popular European de la Helsinki,în cadrul căruia Manfred Weber a fost desemnat drept candidat pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. Cum credeți căva contribui acesta la menținerea unității blocului comunitar din postura de președinte al Executivului european?

Robert Sighiartău: Măbucur căPNL a susținut alegerea lui Manfred Weber. Este cea mai bunăsoluție pentru viitorul Uniunii Europeneși pentru viitorul Românieiîn UE,într-o perioadăfoarte complicată. Weber este un poltician cu autenticăvocație europeană care construiește punți, unește, vrea sărefacălegăturile Uniunii cu cetățenii, comunitățileși popoarele ei, nu diabolizează și nu exclude valorile naționale aflateîn armonie cu cele europene, nuîmparte europeniiîn cetățeni de rangul unuși doi. Creștin democrat convins, domnulWeber nu se teme săvorbeascăcu voce tare despre valorile creștine care au stat la baza formării Uniunii Europene prin părinții ei fondatori. Astăzi mulți uităsau se fac căuităacest aspect esențial.

De fapt, reușita candidaturii lui Manfred Weber la Congresul de la Helsinki este semnalul căPPEîșiîntărește valorileși pozițiile de dreaptași vrea să-și răspundăcât mai direct preocupărilor, temerilorși problemelor oamenilor de rând, europeni din toate toate țările Uniunii. Este cel mai bun răspunsși va fi cea mai eficientăripostădatătuturor extremiștilorși euroscepticilor.În acelașitimp, este o cale a echilibrului, net mai bunădecât radicalismul exclusivistși arogant cu care Emmanuel Macron, noua stea a progresismului european,își promoveazăideile. Adevărații apărători ai construcției europene, repusă în legăturăprofundăcu popoareleși cetățenii, sunt Manfred Weberși PPE, nu progresiștii care, prin radicalismși inflamarea unor temeși temeri, nu fac decât săle dea apăla moarăeuroscepticilorși extremiștilor. O fac, probabil, cu scopul de a duce un joc politicîn doi, eiși euroscepticii, iar formațiunile politice tradiționale săfie spectatori sau aliniați. Nu vor reuși cu PPE-ul, care va câștiga europarlamentarele spre binele Uniunii Europeneși al României.

B1.ro: Cum abordează PNL viitoarele alegeri europarlamentare din 2019? Care vor fi criteriile după care partidul își va desemna candidații?

Robert Sighiartău: Singurul nostru adversar esteși va rămâne PSD, cu toți vasalii săi. PSD-ul lui Dragnea este principalul pericol la adresa parcursului occidental al României. Vom sublinia cu putere aceste realitățiși consecințele negative ale acțiunilor antioccidentale ale PSD asupra românilor și asupra valorificării tuturor oportunităților oferite Românie de aderarea la UE.

Consider cătrebuie săavemși o componentăpozitivă, de exemple, valoriși soluțiiîn campania pentru europarlamentare.Avem un set de criterii. Eu cred că în mod natural se va contura o listăechilibrată, cu candidaţi buni,cu membriicare au experienţăpolitică. Una care săne diferențieze clar de toți ceilalți, nu doar de PSD. Vădau un singur exemplu. La europarlamentare una din temele importante va fiîn ce măsurăguvernarea PSDși comunitățile locale au reușit săfructifice mareașansăa fondurilor europene pentruîmbunătățirea calității vieții românilor. Aici PNL este singurul partid care are ce arătași promova. Avem destule exemple de administrații locale PNLși de excelenți primari PNL care au reușit performanțe extraordinareîn absorbția fondurilor comunitareșiîn folosirea acestor bani europeni cu mare eficiențăpentru nivelul de trai al oamenilorși comunităților. Sunt mari exemple de succesîn ultimii treizeci de ani, ele sunt la PNL, cu aleși locali liberali care au instituit un model de bunăguvernare locală și integrare europeană în folosul oamenilor. Va fiși modelul nostru de guvernare națională.

B1.ro: Cum abordează PNL relația cu celelalte partide din Opoziție? Dacă puteți să ne spuneți în ce măsură aveți contacte periodice cu acestea pentru încercarea de a trece o serie de inițiative legislative în Parlament.

Robert Sighiartău: E dificil fiindcăputerea nu lasăloc de dezbatere. Nuîi intereseazăpropunerile opoziţiei, ci doar le resping automat. Cred că în plan parlamentar, opoziţia afăcutcam tot ce se putea face, de la iniţiative pânăla moţiunisimpleșide cenzură.

Poate nu am comunicatîntotdeauna foarte eficient, darîn plan parlamentar, PNL afost foarte activ. Avem iniţiativeîn plan economic foarte bune, darputerea nuvrea săse abatăde la”programul de guvernare”.

Sigur, trebuie să ținem seamași de modulîn care colegii noștri dinopoziție se raporteazăla chestiunea candidaturii la prezidențiale. PNL a anunțat deja candidatul pe careîl susține–actualul președinte al României, domnulIohannis. Este cea mai solidăcandidaturăa părții pro-occidentaleși democratice din politica și societatea românească. Sper căpartenerii noștri din Opoziție vor lăsa orice orgolii deoparteși o vor susțineîn interesul României.

La alegerile europarlamentare vom evoluaîn tabere diferite, cu afilieri diferite la formațiunile politice europene. Acesta este specificul acestor alegeri. Noi dorim săfim competitori eleganți, nu adversari.

Adversarul nostru comun este PSD.Le transmit amical viitorilor asociați din România la proiectul formațiunii europene a domnului Macron cădacăvor folosiîn campanie, față de PNL,exclusivismul arogant practicat de liderul lor european la adresa partidelor traditionale, dacăvor veni cu tema așa-zisei nereformări a PNL ca exemplu de partid tradițional„desuet” –eu și destui alți colegi le vom răspunde. Nu mai tolerăm acest tip de atacuri lipsite de onestitate.

B1.ro: Recent, i-ați adresat o scrisoare deschisăministrului Finanțelor prin careîisolicitați sădeclanșeze imediat procesul de debirocratizareși informatizarearelației dintre autoritățile publiceși contribuabili. Concret, ce măsuri artrebui săfie luateîn acest sens?

Robert Sighiartău: Sunt multe reglementări care se suprapun. Multe documenteşi le pot obţineinstituţiile fărăcereri din partea contribuabililor sau alte hârtii pe care trebuie săledepună.Încăpierdem mult timp pe formulareşi declaraţii care nuîşi mai au rostul. Evalabilîn multe instituţii. La Primăria Cluj-Napoca, peste 30 de avize se obţin pe mail,nu mai merg cetăţenii la ghişeu.Soluția e digitalizarea, informatizarea administrațieicentrale și locale. Trebuie doar să vrei și să acționezi.

B1.ro: Ati depus o propunere legislativăprivind creșterea alocației copiilor pentru asusține natalitatea și familia. Cum plănuiți să convingeți colegii din Parlamentpentru a adopta aceasta măsura și cum vedeți poziționarea actualei coalițiimajoritare privind această temă importantă a familiei.

Robert Sighiartău: Voi promovaîn continuare o serie de proiecte care săsusţinăfamilia. România areviitor dacătinerii o pot duceînainte, iar pentru asta trebuie pregătite noi generaţii.

Astăzi noi susţinem economia altorţări. Milioane de tineri lucrează în străinătate,acoloîşiîntemeieazăfamilia, iar copiii lor vor susţine aceleţări. Dacănu reuşim săcreăm condiţii bune pentru eişi pentru copiii noştriînţara noastră, vom aveaprobleme. E important ca familiile de români dinţarăsăfie sprijinite pentru a aveaaici un viitorşi e important ca ele săfie stimulate săaibăcopiişi sătrăiascăaiciîn ţară.

B1.ro: Ați fost unul dintre susținatorii cei mai vocali ai referendumului pentru familia tradiționala. Acesta a picat prin neîndeplinirea cvorumului. Regretați acum poziționarea dumneavoastrăextrem de deschisășicare credeți că suntmotivele care au dus la boicotarea referendumului de către români?

Robert Sighiartău: Credîn continuare căinstituţia căsătoriei trebuie sărămână în formanaturală,înforma care asigurăcontinuitatea vieții, a generațiilor. Cred cășisocietatea va fi maibine protejată şi româniiîşi doresc acest lucru. Nu trebuie săimpunem nimănui cucine sătrăiască,insătrebuie săavem standarde de viața, norme, principii dupăcare săfuncționăm ca popor. Căsătoria arepe lângă componenta socială, componentacreştină, iar noi am decis căsuntem un popor creştin.

Ultima oră
00:00 - Primele concluzii după tragedia din București: Nu au fost asigurate în totalitate acele sprijiniri de maluri pentru a nu se genera acest eveniment
23:58 - Cum s-au dat de gol mai mulți români veniți din Luton, care au prezentat certificate COVID false. Raed Arafat: Acest lucru e extrem de grav, înseamnă că ești dispus să răspândești boala, că nu te interesează nimic
23:25 - Alexandru Rafila, despre testarea obligatorie, pe banii lor, a medicilor care refuză vaccinarea: Îi va enerva. Cum să-i pedepsești? Tu ai nevoie de ei pentru valul 4 al pandemiei și vii să-i ameninți? (VIDEO)
23:11 - Raed Arafat, primele declarații după tragedia de la Biblioteca Națională: Aceste accidente denotă că nu s-a asigurat zona foarte bine
22:48 - Alexandru Rafila: N-avem încă 5 milioane de persoane vaccinate cu ambele doze, dar am văzut un clip postat de premier. Eu știu că atunci când ai un eșec, nu faci un videoclip ca să sărbătorești (VIDEO)
22:38 - Cutremur în Vrancea. Seismul produs luni seara este cel de-al 11-lea înregistrat în România, în ultimele două zile
22:22 - Cipru introduce măsuri mult mai stricte pentru prevenirea COVID-19. Ce acte trebuie să aibă turiștii la intrarea în țară și în spațiile publice
21:35 - Virgil Popescu, ministrul Energiei: OMV nu poate vinde acțiunile de la Petrom către o altă companie fără acordul statului român
21:01 - Revoltă într-o comunitate din Spania, după ce un român a fost bătut până la comă de mai mulți interlopi. Indivizii, cunoscuți pentru faptul că atacă oamenii doar ca să se distreze (VIDEO)
20:53 - Alertă pentru turiștii din Bulgaria. Canicula a provocat importante incendii de vegetație