Klaus Iohannis a trimis Parlamentului spre reexaminare legea ce respinge OUG 166. Ordonanța viza protejarea intereselor statului în domeniul societăților în care e acționar

Klaus Iohannis a trimis Parlamentului spre reexaminare legea ce respinge OUG 166. Ordonanța viza protejarea intereselor statului în domeniul societăților în care e acționar
Foto: presidency.ro

Președintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului spre reexaminare legea care respinge Ordonanța de Urgență a Guvernului 166/2020. Aceasta din urmă modifica Legea nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică.

Klaus Iohannis a trimis la reexaminare legea de respingere a OUG 166/2020

Legea nr. 173/2020 a interzis, vreme de doi ani, înstrăinarea participațiilor statului la companiile și societățile naționale, inclusiv la bănci, la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de participație. De asemenea, actul normativ a suspendat, tot pentru doi ani, operațiunile privind înstrăinarea participațiilor statului începute anterior intrării în vigoare a acestei legi.

Curtea Constituțională, însă, a decis că sintagma „participațiile statului” are în sfera de cuprindere atât acțiunile și părțile sociale, cât și activele, ca bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societăți care desfășoară activități comerciale.

În cererea președintelui Iohannis se precizează că Guvernul a emis Ordonanța de Urgență nr. 166/2020 pentru a veni în sprijinul operatorilor economici vizați de efectele acestei legi și mai ales a societăților aflate în dificultate. OUG-ul a prevăzut înlocuirea în cuprinsul Legii nr. 173/2020 a sintagmei „participațiile statului” cu expresia „acțiunile deținute de stat”.

Parlamentul, însă, a resins această Ordonanță de Urgență.

„Considerăm că este necesar ca Parlamentul să reanalizeze soluția de respingere a acesteia, prin raportare la necesitățile care au impus adoptarea acestui act normativ de către Guvern, și anume protejarea interesului statului în domeniul societăților la care deține calitatea de acționar și dezvoltarea acestor operatori economici în condiții de eficiență și profitabilitate. În opinia noastră, interzicerea unor operațiuni de transfer, precum cele prevăzute de art. 241 din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților, aprobată prin Legea nr. 44/1998 (care asigurau fluidizarea activității economice a unor operatori economici la care statul are calitatea de acționar sau evitarea riscului falimentării sau scăderii drastice a capacităților de producție a societăților comerciale deținute de stat), poate echivala, pe fond, cu o limitare a capacității operatorilor economici direct vizați de a acționa în vederea redresării și creșterii rezilienței, deosebit de importantă îndeosebi în contextul actual, ceea ce ar contraveni, în ultimă instanță, chiar obiectivului urmărit de legiuitor, și anume protejarea intereselor naționale în activitatea economică”, se arată în cererea de reexaminare.

Documentul mai precizează că OUG emisă de Guvern venea și în sprijinul operatorilor care au în derulare ajutoare de stat, precum Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. sau Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., căci Legea 173 avea consecințe negative asupra planurilor de restructurare.

„Parlamentul să analizeze și să stabilească, în acord cu dispozițiile art. 115 alin. (8) din Constituție, și efectele pe care le va produce respingerea OUG nr. 166/2020 asupra calității de beneficiar de ajutor de stat al companiilor vizate, dar și asupra capacității de producție și/sau serviciilor oferite de acești operatori economici, în termen de standarde, costuri sau chiar disponibilitate, în lipsa unei posibilități de utilizare în condiții de maximă eficiență a ajutorului de stat deja acordat, sau care va fi acordat în decursul perioadei de 2 ani, pentru care Legea nr. 173/2020 a stabilit interdicțiile”, se mai arată în cererea de reexaminare.