Achizițiile publice nu vor mai putea fi ascunse: Comisia Europeană anunță un spațiu de date modern, bazat pe instrumente de analiză cu inteligență artificială menit să încurajeze producția în statele membre

Achizițiile publice nu vor mai putea fi ascunse: Comisia Europeană anunță un spațiu de date modern, bazat pe instrumente de analiză cu inteligență artificială menit să încurajeze producția în statele membre
Foto: Hepta - Nicolas Economou/NurPhoto via ZUMA Press

Comisia Europeană a prezentat planul unui spațiu european de date pentru achizițiile publice, în care este detaliată arhitectura de bază și setul de instrumente de analiză ce urmează să fie aplicate până la jumătatea anului; datele privind achizițiile publice publicate la nivelul UE fiind apoi disponibile în sistem.

Potrivit unui comunicat la instituției, până la sfârșitul anului 2024, toate portalurile naționale de publicare participante ar trebui să fie conectate, datele istorice publicate la nivelul UE integrate iar setul de instrumente de analiză extins – relatează Calea Europeană.

Sectorul public, cu o valoare anuală de peste 2 trilioane de euro în întreaga UE(13,6 % din PIB-ul UE), ar trebui să joace rolul său în sprijinirea industriilor ecologice, consideră Comisia Europeană.

Propunerile făcute publice joi se concentrează pe asigurarea unui mediu mai favorabil pentru creșterea capacității de producție a UE în ceea ce privește tehnologiile și produsele cu emisii zero și materiile prime esențiale, esențiale pentru competitivitatea Europei în tranziția către o economie cu emisii zero.

Spațiul de date al achizițiile publice va oferi date privind pregătirea licitațiilor, cererile de oferte și rezultatele licitațiilor

Aceste date sunt răspândite astăzi în diferite formate și la diferite niveluri, european și național iar viitorul spațiul de date va permite obținerea de informații prin intermediul unui set de instrumente analitice noi, inclusiv tehnologii de inteligență artificială.

Autorii proiectului argumentează că în acest mod, cheltuielile publice vor mai bine orientate și transparente și se va îmbunătăți accesul la cererile de oferte pentru întreprinderi și în special pentru IMM-uri și va stimula elaborarea de politici bazate pe date.

Un set de indicatori-cheie de performanță va urmări progresele înregistrate la atingerea obiectivelor și va asigura capacitatea de reacție necesară

În Raportul anual privind piața unică pentru 2023, valorificarea potențialului datelor este esențială pentru a se asigura că piața unică își atinge întregul potențial de sprijinire a rezilienței și a competitivității economiei europene.

Pentru a stimula această competitivitate, Comisia Europeană mai are în vedere, conform unei informări:

  • O piață unică funcțională prin extinderea și aprofundarea acesteia și prin promovarea integrării serviciilor;
  • Accesul la capitalul privat și la investiții prin aprofundarea uniunii piețelor de capital și finalizarea uniunii bancare, precum și prin dezvoltarea unor cadre de reglementare a UE în domeniul fiscal și al serviciilor financiare care să sprijine întreprinderile;
  • Investițiile publice și infrastructura prin reformarea cadrului european de guvernanță economică;
  • Cercetarea și inovarea prin stimulente fiscale, parteneriate public-private și proiecte la scară largă pentru a reduce riscul investițiilor în inovare, în special în domeniile-cheie ale tehnologiilor curate, ale tehnologiei digitale și ale biotehnologiei;
  • Energia prin introducerea rapidă a surselor regenerabile de energie, digitalizarea sistemelor energetice și a instalațiilor de stocare a energiei;
  • Circularitatea prin încurajarea tranziției către o economie mai circulară în UE;
  • Digitalizarea prin adoptarea pe scară largă a instrumentelor digitale în întreaga economie și prin acordarea unui sprijin mai mare pentru a asigura un rol de lider în tehnologiile digitale esențiale, cum ar fi inteligența artificială, informatica cuantică, microelectronica, web 4.0, realitatea virtuală și gemenii digitali, precum și securitatea cibernetică;
  • Educație și competențe prin dezvoltarea și recunoașterea competențelor ca fiind cheia unor locuri de muncă atractive și de calitate, prin creșterea participării femeilor, a tinerilor și a resortisanților țărilor terțe pe piața muncii și prin promovarea educației și formării profesionale;
  • Comerțul și autonomia strategică deschisă prin continuarea deschiderii piețelor pentru întreprinderile din UE prin aprofundarea legăturilor cu aliații și partenerii comerciali, prin menținerea principiilor comerțului echitabil și prin abordarea riscurilor în mod specific.

Această comunicare completează Planul industrial pentru Pactul verde cu o abordare pe termen lung și cuprinzătoare a competitivității UE.

Urmăriți B1TV.ro și pe