ANRE a sancţionat ELECTRICA FURNIZARE şi GAZ VEST pentru neaplicarea schemei de sprijin pentru plata facturilor

ANRE a sancţionat ELECTRICA FURNIZARE şi GAZ VEST pentru neaplicarea schemei de sprijin pentru plata facturilor
Foto simbol: Pixabay

În urma controalelor desfășurate la furnizorii de energie, ANRE a sancţionat cu amenzi de câte 200.000 de lei ELECTRICA FURNIZARE şi GAZ VEST pentru neaplicarea schemei de sprijin pentru plata facturilor. Controalele la furnizori au fost anunțate de ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Rezultatele controalelor desfășurate de ANRE

”ANRE a finalizat parţial acţiunile de control demarate în data de 12.01.2022 la principalii furnizori de energie electrică şi gaze naturale. Astfel, au fost finalizate verificările privind îndeplinirea obligaţiei de emitere de facturi care să cuprindă informaţii corecte, transparente, clare şi complete referitoare la plafonarea preţului final al energiei electrice şi al gazelor naturale precum şi consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensaţiei. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că societăţile ELECTRICA FURNIZARE şi GAZ VEST, nu au aplicat clienţilor beneficiari schema de sprijin prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale, pentru luna noiembrie 2021, afectând astfel interesele economice ale clienţilor finali beneficiari ai schemei”, transmite ANRE.

Cei doi furnizori au fost obligați să refacă facturile aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale din luna noiembrie 2021, cu aplicarea schemei de sprijin.

Autoritatea reaminteşte clienţilor finali care sunt paşii de urmat dacă au neclarităţi privind facturarea energiei electrice şi a gazelor naturale:

Clienţii finali care au neclarităţi privind facturarea energiei electrice şi a gazelor naturale, trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura în discuţie pentru clarificări, acesta având obligaţia transmiterii unei explicaţii clare şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real.

În măsura în care apreciază că prin răspunsul formulat nu au fost aduse clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituţii care au atribuţii în acest sens, chiar şi instanţei de judecată.

Ministrul Energiei susține că există deja legislație pentru amendarea companiilor frauduloase. Mai mult, acestora li se poate chiar retrage licența de funcționare.

Pașii pe care îi au de făcut clienții

Recomandăm clienţilor finali de energie electrică/gaze naturale următoarele:

  1. să încheie o convenţie de consum cu furnizorul de energie electrică/gaze naturale;
  1. să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis
  1. să verifice în contract perioada în care trebuie transmis furnizorului indexul şi să beneficieze de mecanismul autocitirii pentru a evita facturarea unui consum estimat şi ulterior regularizarea acestuia;
  1. să nu ignore notificările transmise de furnizorul de energie privind modificarea condiţiilor contractuale, în special modificarea preţurilor/tarifelor. Dacă aceste modificări nu respectă condiţiile prevăzute în contract (preţ fix pe o anumită perioada de timp), clientul final are dreptul să sesizeze ANRE sau alte instituţii care au atribuţii în acest sens, chiar şi instanţa de judecată.
Tags: